ÀMBIT CATALUNYA
Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica

El trabajo con los huertos ecológicos y la alimentación ecológica en las escuelas se ha incorporado en los últimos años en muchos proyectos de los centros educativos y, hoy en día, se ha convertido en una pieza importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos de muchas escuelas de Cataluña.

El Premio Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica de Cataluña quiere ser una iniciativa que permita:

 • Dar a conocer las iniciativas y el buen trabajo que hacen los centros educativos de nuestro territorio sobre agricultura y alimentación ecológica.
 • Incentivar tanto a los docentes como al alumnado a tirar adelante huertos ecológicos dentro de la escuela.
 • Crear una base de datos colaborativa con actividades y proyectos donde el huerto y la alimentación escolar ecológica son los protagonistas.
 • Dar un reconocimiento a la tarea educativa del profesorado
 • Convertise en un amplificador de valores de consumo responsable que van más allá del aula.
 • Premiar las buenas practicas o practicas preferentes que fomenten una educación compartida entre la familia y la escuela, estimulando la regeneración del compromiso familiar frente a la educación.
Activitats desenvolupades i finalitzades durant el curs 2023-24
Premi categoria 1

consistent en un guardó d’autor i 1.250 €

Material pedagògic amb fins educatius relacionats amb la producció i l’alimentació ecològica o l’agroecologia escolar
Premi categoria 2

consistent en un guardó d’autor i 1.250 €

Idees d’activitats o projectes a desenvolupar durant el curs 2024-25
Premi categoria 3

consistent en un guardó d’autor i 750 €

JURAT DEL PREMI

Isidre Martínez    –   Responsable de producció agraria ecològica. Departament d’Acció Climática, Alimentació i Agenda Rural.


Mireia Braup  – Departament d’Educació


German Llerena – Tècnic d’Educació de l’Ajuntament de Sant Cugat. Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC).


Montse Escutia   –   Secretaria de l’Associació Vida Sana.


Diana Calvo   –  Coordinadora de l’Agenda 21 Escolar de la Paeria de Lleida. Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC).


 1. El/la secretari/a del jurat lliurarà a tots els vocals, un cop acabat el termini de presentació de les candidatures, la informació corresponent a totes les candidatures presentades vàlides, per al seu coneixement i estudi.
 2. El jurat es reunirà per deliberar i seleccionar els projectes premiats, així com l’accèssit, si és el cas. D’aquesta reunió s’aixecarà acta, en la que figurarà el resultat de les deliberacions i l’avaluació atorgada a totes les candidatures.
 3. Un cop seleccionades les candidatures premiades, el/la secretari/a notificarà el resultat als centres premiats i se’ls convidarà a l’acte de lliurament.

Els projectes, experiències o materials que es presentin a la convocatòria han d’encaixar amb l’objectiu general del premi, com a requisit imprescindible, i es valoraran en funció dels següents criteris:

Criteri

Detall del criteri

Innovació

La proposta incorpora elements innovadors que la fan especialment adequada per aconseguir els objectius de la forma més holística i transversal possible.

Currículum

La proposta contribueix a desenvolupar les competències curriculars bàsiques establertes pel Departament d’Ensenyament.

Significació

Partint d’experiències properes, l’alumnat participa i s’implica en la proposta mitjançant un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge properes i el més significatives possibles, participant en la pròpia avaluació.

Comunicació

Utilitza activitats de treball cooperatiu i de comunicació com a eines de construcció i avaluació dels aprenentatges i que permetin desenvolupar el pensament crític de l’alumnat.

Acció

Les activitats de la proposta s’orienten cap a una acció transformadora, cercant l’obtenció d’un producte final o la incorporació de nous valors.

Projecció

L’experiència incorpora elements i actuacions per aconseguir que els aprenentatges assolits tinguin projecció, estableix enllaços amb el món professional i personal i proporciona un servei a la comunitat.

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

Les actuacions es troben en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Termini de presentació de propostes: 3 juny- 25 juliol 2024
 • Deliberació i veredicte del jurat: setembre 2024
 • Comunicació del veredicte als centres: setembre 2024
 • Lliurament dels premis:  octubre 2024
Formulari d'inscripció

Podeu realitzar l’inscripció al Premi EAAE mitjançant el següent formulari

H1
H2
h6
h5
Històric
PROJECTES PREMIATS

en anteriors edicions

H4
H3

Aquest premi està impulsat per la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Departament d’Educació, l’Associació Vida Sana i compta amb la col·laboració de la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya (XESC).

Organitzadors

Col·laboradors