ÀMBIT CATALUNYA
Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica

El trabajo con los huertos ecológicos y la alimentación ecológica en las escuelas se ha incorporado en los últimos años en muchos proyectos de los centros educativos y, hoy en día, se ha convertido en una pieza importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos de muchas escuelas de Cataluña.

El Premio Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica de Cataluñaquiere ser una iniciativa que permita:

 • Dar a conocer las iniciativas y el buen trabajo que hacen los centros educativos de nuestro territorio sobre agricultura y alimentación ecológica.
 • Incentivar tanto a los docentes como al alumnado a tirar adelante huertos ecológicos dentro de la escuela.
 • Crear una base de datos colaborativa con actividades y proyectos donde el huerto y la alimentación escolar ecológica son los protagonistas.
 • Dar un reconocimiento a la tarea educativa del profesorado
 • Convertise en un amplificador de valores de consumo responsable que van más allá del aula.
 • Premiar las buenas practicas o practicas preferentes que fomenten una educación compartida entre la familia y la escuela, estimulando la regeneración del compromiso familiar frente a la educación.
1r PREMI

consistent en un guardó d’autor i 1.250 €

2n PREMI

consistent en un guardó d’autor i 1.000 €

3r PREMI

consistent en un guardó d’autor i 750 €

JURAT DEL PREMI

Isidre Martínez    –   Responsable de producción agraria ecológica. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.


Mireia Braup  – Departament d’Educació


Paula Pérez – Servei d’Educació Ambiental del Departament de Sostenibilitat i Territori


Montse Escutia   –   Secretaria de la Asociación Vida Sana.


Helena del Pozo   –   Técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC).


 1. El/la secretari/a del jurat lliurarà a tots els vocals, un cop acabat el termini de presentació de les candidatures, la informació corresponent a totes les candidatures presentades vàlides, per al seu coneixement i estudi.
 2. El jurat es reunirà per deliberar i seleccionar els projectes premiats, així com l’accèssit, si és el cas. D’aquesta reunió s’aixecarà acta, en la que figurarà el resultat de les deliberacions i l’avaluació atorgada a totes les candidatures.
 3. Un cop seleccionades les candidatures premiades, el/la secretari/a notificarà el resultat als centres premiats i se’ls convidarà a l’acte de lliurament.

Els projectes, experiències o materials que es presentin a la convocatòria han d’encaixar amb l’objectiu general del premi, com a requisit imprescindible, i es valoraran en funció dels següents criteris:

Criteri

Detall del criteri

Innovació

La proposta incorpora elements innovadors que la fan especialment adequada per aconseguir els objectius de la forma més holística i transversal possible.

Currículum

La proposta contribueix a desenvolupar les competències curriculars bàsiques establertes pel Departament d’Ensenyament.

Significació

Partint d’experiències properes, l’alumnat participa i s’implica en la proposta mitjançant un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge properes i el més significatives possibles, participant en la pròpia avaluació.

Comunicació

Utilitza activitats de treball cooperatiu i de comunicació com a eines de construcció i avaluació dels aprenentatges i que permetin desenvolupar el pensament crític de l’alumnat.

Acció

Les activitats de la proposta s’orienten cap a una acció transformadora, cercant l’obtenció d’un producte final o la incorporació de nous valors.

Projecció

L’experiència incorpora elements i actuacions per aconseguir que els aprenentatges assolits tinguin projecció, estableix enllaços amb el món professional i personal i proporciona un servei a la comunitat.

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

Les actuacions es troben en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Difusió: Febrer- juny 2020
 • Termini de presentació de propostes: 1 juny- 24 juliol 2020
 • Deliberació i veredicte del jurat: setembre 2020
 • Comunicació del veredicte als centres: setembre 2020
 • Lliurament dels premis:  octubre 2020
Formulari d'inscripció

Podeu realitzar l’inscripció al Premi EAAE mitjançant el següent formulari

H1
H2
h6
h5
Històric
PROJECTES PREMIATS

en anteriors edicions

H4
H3

Aquest premi està impulsat per l’Associació Vida Sana junt amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Departament d’Ensenyament i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració de la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya (XESC).

Organitzadors

Col·laboradors